Vrmlands tidning - den 11:a oktober 2018

Felaktiga uppgifter om kött


Livsmedel. Signaturen ”Irriterad” förfasas över Arvika kommuns viljeinriktning med anledning av situationen för lantbrukarna efter årets svåra odlingssäsong. Som lantbrukare i kommunen vill jag gärna bemöta detta, men för det första rikta ett stort tack till kommunen som tidigt insåg allvaret och som faktiskt också agerade. All heder till våra politiker! Sommaren 2018 går till historien som ett svårt år på många sätt. Många gårdar har fått in mindre än halva normalskörden och det säger sig självt att situationen snabbt blir svår att hantera.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Felaktiga uppgifter om kött" �r: