Vrmlands tidning - den 11:a oktober 2018

Konsekvenserna för miljön blir kännbara


LRF:s kommungrupp i Åmål välkomnar den överklagan som Bengtsfors gjort vad det gäller Odin Metalls tillstånd till provborrning och hoppas att övriga berörda Dalslandskommuner följer efter.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Konsekvenserna för miljön blir kännbara" �r: