Vrmlands tidning - den 11:a oktober 2018

Högre skatt löser inga problem


Oavsett vem som lyckas bäst och vad resultatet blir i detta vem-tar-vem-spel bör dock alla partier ta till sig det faktum att valresultatet med all önskvärd tydlighet visar att närmare 60 procent av svenska folket vill ha sänkta, inte höjda, skatter, skriver Christian Ekström.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Högre skatt löser inga problem" �r: