Affrsvrlden - den 10:e oktober 2018

Vänta med belysningsbolaget


Fagerhult har haft ett tungt år på börsen efter en tidigare hausseartad omvärdering av bolagets värderingsmultiplar. Tillväxtutsikterna är relativt ljumma på ett års sikt liksom värderingen, och vi avvaktar därför ett bättre ingångsläge.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Vänta med belysningsbolaget" �r: