Vrmlands tidning - den 10:e oktober 2018

Alla elever har rätt till stöd


Sjukvårdspartiets Marianne Utterdahl ville veta om Säffles skolor följer skollagen när det gäller att alla barn har rätt till stöd och hjälp utifrån sina behov utan krav på diagnos. Svaret från barn- och utbildningsnämndens ordförande Ulrika Simonsson (M) är ja.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Alla elever har rätt till stöd" �r: