Vrmlands tidning - den 10:e oktober 2018

De prisades av landstinget


Kulturproducenten Pia Holmquist och keramikern Steven Jones får årets Frödingstipendium av landstinget.Årets Folkrörelsestipendium går till Föreningsarkivet i Värmland.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "De prisades av landstinget" �r: