Svt - den 10:e oktober 2018

Så kan förlossningsskador undvikas


8 av 10 kvinnor som föder barn för första gången drabbas av förlossningsskador som behöver åtgärdas. Överläkare och expert på förlossningsskador Eva Uustal ger fem tips på hur skador kan undvikas.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Så kan förlossningsskador undvikas" �r: