Vrmlands tidning - den 10:e oktober 2018

Tuff ekonomisk situation för Karlstad


Karlstad kommuns ekonomi är pressad. Årets resultat väntas bli 68 miljoner kronor sämre än budget. I den nya delårsrapporten konstateras att kommunen ”inte fullt ut når upp till god ekonomisk hushållning”.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Tuff ekonomisk situation för Karlstad" �r: