Affrsvrlden - den 10:e oktober 2018

Finansaktörer spår snabbare ränteuppgång


Inflationsförväntningarna stiger marginellt samtidigt som Riksbankens styrränta bedöms höjas tidigare, visar Prosperas månatliga mätningar av finansmarknadens syn på kommande prisförändringar och räntepolitik.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Finansaktörer spår snabbare ränteuppgång" �r: