Affrsvrlden - den 10:e oktober 2018

HK Scan skär ned i personalstyrkan


Finländska charkproducenten HK Scan har nu slutfört tidigare aviserade översynen av produktionen i Finland och beslutat antalet anställda kommer att minska med totalt 165 jobb.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "HK Scan skär ned i personalstyrkan" �r: