Vrmlands tidning - den 10:e oktober 2018

Publiken fick fundera på rätt och fel


Det blev generaliseringarnas afton – tal om toleranta, förbjudna och samhällets normer när Karlskogaprofilen Emil Lundkvist höll föredrag0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Publiken fick fundera på rätt och fel" �r: