Svt - den 10:e oktober 2018

Efter klimatlarmet – svenska bilindustrin står inför svår utmaning


FN:s klimatpanel slår fast att världens koldioxidutsläpp måste minska drastiskt om jordens medeltemperatur inte ska stiga mer än 1,5 grader. Det innebär en utmaning för den svenska bilindustrin som står för en stor del av de utsläpp som är skadliga för miljön och för hälsan.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Efter klimatlarmet – svenska bilindustrin står inför svår utmaning" �r: