Vrmlands tidning - den 9:e oktober 2018

Behovet är stort – många väntar på ett nytt organ


818 organ transplanterades förra året0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Behovet är stort – många väntar på ett nytt organ" �r: