Vrmlands tidning - den 9:e oktober 2018

Akut behov av fler platser inom demensvården


Det finns behov av fler demensplatser inom äldreomsorgen i Eda kommun. För att lösa problemet på kort sikt har vård och omsorg lagt förslag på att öppna en ny avdelning för korttidsvård och att omvandla korttidsplatser på Hiernegården i Koppom till permanent boende.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Akut behov av fler platser inom demensvården" �r: