Svt - den 9:e oktober 2018

Vattenkampanj spreds med hjälp av invånarna


I början av sommaren startade Kronobergs län en kampanj som inspirerats av Kalmar läns kampanj ”kamelen Törsten”. Syftet var att skapa en större medvetenhet om den egna vattenförbrukningen och för att sprida budskapet tog man hjälp av allmänheten.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Vattenkampanj spreds med hjälp av invånarna" �r: