Svt - den 9:e oktober 2018

Västlänkens järnvägsplan står fast


Järnvägsplanen för Västlänken står fast, meddelar Högsta förvaltningsdomstolen.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Västlänkens järnvägsplan står fast" �r: