Vrmlands tidning - den 9:e oktober 2018

Positivt delårsbokslut


Torsby kommun redovisar ett resultat på drygt 16 miljoner kronor i sitt delårsbokslut till och med 31 augusti, vilket är två miljoner kronor bättre än budget.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Positivt delårsbokslut" �r: