Affrsvrlden - den 9:e oktober 2018

Skingsley: Sämre internationellt samarbete i dag


"De internationella samarbetsmöjligheterna är inte lika goda", sade vice riksbankschef Cecilia Skingsley vid LO-ekonomernas penningpolitiska seminarium på tisdagen.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Skingsley: Sämre internationellt samarbete i dag" �r: