Svt - den 9:e oktober 2018

Region Gotland kan straffas för inköp av ambulansflygtjänster


Ett flygbolag anmälde Region Gotlands nyttjande av ambulansflygtjänster till Konkurrensverket eftersom de anser att regionen inte skött upphandlingen korrekt. Regionen riskerar därför hundratusentals kronor i straffavgifter.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Region Gotland kan straffas för inköp av ambulansflygtjänster" �r: