Vrmlands tidning - den 9:e oktober 2018

Striden fortsätter om Haga-bostäder


Striden om bostäder vid Frälsningsarméhuset i Haga fortsätter.Kommunen har fått prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen, men bostadsrättsföreningen kämpar emot.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Striden fortsätter om Haga-bostäder" �r: