Vrmlands tidning - den 8:e oktober 2018

Populär och poppig pastor hyllades


Artur Eriksson gjorde sig ett namn under 1900-talet som en av de stora förkunnarna av kristen tro0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Populär och poppig pastor hyllades" �r: