Svt - den 8:e oktober 2018

Stor oro bland samer när kommunen säljer mark


På Lapplatsen mitt i Ammarnäs i anslutning till kyrkan finns små kyrkstugor från 1800-talet. Men på området finns också fyra lite modernare hus som är privatägda och som står på kommunens mark. Nu vill ägarna av husen stycka lös och köpa tomterna något som också kommuen säger ja till. Men Ammarnäs sameförening är starkt kritiska emot och har överklagat beslutet till Mark- och miljödomstolen.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Stor oro bland samer när kommunen säljer mark" �r: