Vrmlands tidning - den 8:e oktober 2018

Lex Maria-anmälan efter operation


Patienten skulle få en venport inopererad, men läget för porten var - trots röntgenundersökning innan - fel och ett större blodkärl punkterades.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Lex Maria-anmälan efter operation" �r: