Svt - den 8:e oktober 2018

Fler organdonatorer behövs


Det behövs fler organdonatorer i Sverige. Trots en ökning av antalet donerade organ i Sverige dog fortfarande 40 människor i väntan på transplantation förra året.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Fler organdonatorer behövs" �r: