Vrmlands tidning - den 8:e oktober 2018

En vital hundraåring firade och firades


Bofors musikkår firade sitt första sekel under högtidliga former0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "En vital hundraåring firade och firades" �r: