Vrmlands tidning - den 8:e oktober 2018

Ändrade förutsättningar


Sen kommunfullmäktige beslutade om budgetramarna för nästa år så har en hel del saker tillkommit, bland annat behovet av fler förskoleavdelningar.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Ändrade förutsättningar" �r: