Vrmlands tidning - den 8:e oktober 2018

Gör läraryrket attraktivt


Snart tillträder de nya politikerna i kommunerna. De kommer att spela en viktig roll för svensk skola. Vi lärare och studie- och yrkesvägledare arbetar för att den svenska skolan ska bli en av världens bästa – för elever, för våra yrkesgrupper och för samhället. Vi är beredda att ta vårt ansvar, men det kommer att kräva att ni som politiker ger oss förutsättningar att lyckas.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Gör läraryrket attraktivt" �r: