Vrmlands tidning - den 8:e oktober 2018

Bättre öronlös än huvudlös?


Byrån tycker att kritiken bygger på en förlegad syn på namngivning och identifikation. Bara för att man heter Emil eller Helge behöver man inte identifiera sig som man.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Bättre öronlös än huvudlös?" �r: