Svt - den 7:e oktober 2018

Myndigheter beställer okvalificerade tolkar – ”hotar rättssäkerheten”


Både Migrationsverket och Arbetsförmedlingen säger sig vilja anlita de mest kvalificerade tolkarna för sina uppdrag. Men i praktiken utförs en stor del av uppdragen av lekmän. Myndigheterna hänvisar till tolkbrist, men deras interna instruktioner visar att de aktivt beställer tolkar med lägre kompetens.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Myndigheter beställer okvalificerade tolkar – ”hotar rättssäkerheten”" �r: