Svt - den 7:e oktober 2018

Köer att vänta – nu byggs E4 genom Sundsvall om


Nu startar ombyggnationen av gamla E4 genom Sundsvall och blir stadsgata. All trafik kommer att ledas om flera gånger under byggtiden. Framkomligheten kan vara kraftigt begränsad fram till senhösten 2020.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Köer att vänta – nu byggs E4 genom Sundsvall om" �r: