Vrmlands tidning - den 6:e oktober 2018

Lokal glädje över Fredspriset


Panzisjukhusets, i Kongo-Kinshasa, grundare Denis Mukwege får tillsammans med yazidiska Nadia Murad Nobels fredspris för sina insatser mot sexuellt våld i konflikter.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Lokal glädje över Fredspriset" �r: