Vrmlands tidning - den 6:e oktober 2018

Välmående älgfamilj på grönbete


Älgarna verkar ha lidigt av sommarens torka, men långt ifrån alla. Älgkon med sina små kalvar på bilderna här intill, ser ut att må fint och har klarat den varma sommaren bra.Det frodiga gräset på ängen lockade fram familjen mitt på ljusa dagen.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Välmående älgfamilj på grönbete" �r: