Vrmlands tidning - den 6:e oktober 2018

Kråkan som spiller


Kärt barn har många namn säger ordspråket. Det stämmer väldigt bra på spillkråkan som är en välkänd och omtyckt fågel. Och många namn har den i folktron, verkligen.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kråkan som spiller" �r: