Vrmlands tidning - den 6:e oktober 2018

Hembrännare i Karlskoga välte polisstation


Nu skulle hembränningen en gång för alla få ett slut. En nitisk länsman anställdes i Karlskoga som gjorde regelbundna husvisitationer i Karlskoga. Det slutade med en nattlig räd mot hans kontor som låg i backen upp mot Kungsgatan. En uppretat folksamling välter hans hus i backsluttningen.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Hembrännare i Karlskoga välte polisstation" �r: