Vrmlands tidning - den 6:e oktober 2018

Kör över oss totalt


Jaha nu ska vi ha flera dialoger med oss nattare . Vi har sagt vårat, vi har ”skrikit” oss hesa för döva öron.Vi har sagt rör ej våra timmar. Vi vill behålla våra natt-timmar.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kör över oss totalt" �r: