Vrmlands tidning - den 5:e oktober 2018

Robotar underlättar vardagen för vårdtagare


Hjälper till att medicin ges ut vid rätt tidpunkt0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Robotar underlättar vardagen för vårdtagare" �r: