Vrmlands tidning - den 5:e oktober 2018

Nordic Paper Bäckhammar kör i gång igen


Nordic Paper Bäckhammar är nu klara att köra i gång produktionen efter förra veckans störning då en trasig brunn ledde till stor miljöpåverkan på recipienten Visman.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Nordic Paper Bäckhammar kör i gång igen" �r: