Vrmlands tidning - den 5:e oktober 2018

Många ville delta i allsången i Kyrkans hus


Ett 50-tal besökare kom till Kyrkans hus för att sjunga med0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Många ville delta i allsången i Kyrkans hus" �r: