Vrmlands tidning - den 5:e oktober 2018

Nyckeln i delningsekonomin


Att dela underutnyttjade resurser som transporter, ytor och saker är en viktig pusselbit i omställningen till en mer hållbar konsumtion.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Nyckeln i delningsekonomin" �r: