Vrmlands tidning - den 5:e oktober 2018

Använd rätt verktyg i verktygslådan


Såväl vår miljö som vår välfärd är för viktiga för att beslut ska tas utan tillräcklig analys av lämpligheten och effektiviteten hos olika styrmedel. Att klä fiskala skatter med miljöargument riskerar att undergräva förtroendet för både skatteinstrumentet och politiken, skriver Robert Lönn.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Använd rätt verktyg i verktygslådan" �r: