Vrmlands tidning - den 5:e oktober 2018

Uppvärdera försvarets personal


Personalförsörjningen i Försvarsmakten är i akut kris, och i dag går våra medlemmar på knäna. Leden gapar på många håll tomma och många av våra kamrater lämnar det militära yrket i ren frustration över hur situationen ser ut, skriver Lars Fresker.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Uppvärdera försvarets personal" �r: