Vrmlands tidning - den 4:e oktober 2018

Golfklubben känner oro inför framtiden


Vad som händer vid Noresunds herrgård är av stort intresse för Eda golfklubb som sköter driften av golfbanan. Efter avtalet som kommunen ingått med ett lokalt företag är oron stor för vad som händer om klubben mister en viktig inkomstkälla.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Golfklubben känner oro inför framtiden" �r: