Vrmlands tidning - den 4:e oktober 2018

Hårt arbete för att återställa bruket


Förra veckans haveri vid återstarten av produktionen efter underhållsstoppet har ännu inte lösts. Från företagsledningens sida har man valt att ligga lågt kring när produktionen kommer att vara i gång igen.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Hårt arbete för att återställa bruket" �r: