Vrmlands tidning - den 4:e oktober 2018

Hon vill lyfta hederns ursprungliga mening


"Heder är ett vackert ord som betecknar förtroendefulla relationer människor emellan i ett gott samhälle präglat av tillit"0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Hon vill lyfta hederns ursprungliga mening" �r: