Svt - den 4:e oktober 2018

Utredning klar: ”Olämpligt beteende har förekommit”


Kommunens utredning kring trakasserianklagade Liberalpolitikern är nu klar. Den visar att ett olämpligt beteende har förekommit. Men eftersom ingen av kvinnorna velat delta i utredningen, står fortfarande många frågor obesvarade.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Utredning klar: ”Olämpligt beteende har förekommit”" �r: