Vrmlands tidning - den 4:e oktober 2018

Här är ingen elev ensam på rasten


Inga barn leker ensamma på skolorna på Råtorp.– Vi har varit en trivselskola i ett år och på varje rast finns det lekar för alla, säger Max Johansson, fritidspedagog.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Här är ingen elev ensam på rasten" �r: