Svt - den 4:e oktober 2018

Pengar och styrning krävs om landsbygden ska få bredband


– Det går inte att få områdena längst ut på landsbygden kommersiellt gångbara, det säger den regionala bredbandskoordinatorn i Västmanland. Det krävs mer riktat stöd uppifrån och mer pengar för att lösa utbyggnaden i länet. 28000 hushåll eller ca 60000 personer saknar idag bredband i länet uppskattar Lars Eriksson.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Pengar och styrning krävs om landsbygden ska få bredband" �r: