Affrsvrlden - den 4:e oktober 2018

Kraftigt resultatlyft för Bergs


Sågverksbolaget Bergs Timber redovisar ett resultat efter skatt på 58,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (8,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:17 kronor (0:05).0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kraftigt resultatlyft för Bergs" �r: