Vrmlands tidning - den 4:e oktober 2018

Säkert inte en medlemsfråga!


Fråga. För en tid tillbaka ifrågasatte jag lämpligheten av att låta tiggare sitta inomhus på Coop.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Säkert inte en medlemsfråga!" �r: