Vrmlands tidning - den 4:e oktober 2018

Kulturarvet på Rikkenberget bevaras


Rökstugan på Rikkenberget byggdes 1852 och är en av få som inte försvunnit eller flyttats. Hembygdsföreningen som ansvarar för gården har nu fyllt 60 år och är mitt uppe i en omfattande upprustning av de unika byggnaderna.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kulturarvet på Rikkenberget bevaras" �r: